Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU1

Planerat beslutsdatum: 5 december 2019

Nästa händelse: Beredning 5 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat