Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 april 2020

Nästa händelse: Justering 2 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-07
bet 2019/20:KU9

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-03-10, 2020-02-20, 2020-02-11
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-15
Debatt i kammaren: 2020-04-16
4

Beslut

Beslut: 2020-04-16