Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 22 januari 2020

Nästa händelse: Behandling 22 januari 2020

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-14
Justering: 2020-01-16
Trycklov: 2020-01-17
bet 2019/20:KU7

Alla beredningar i utskottet

2020-01-14, 2019-12-12

Förslagspunkter

1. Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2019/20:RS6.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-21
Debatt i kammaren: 2020-01-22
4

Beslut

Beslut: 2020-01-22
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2019/20:RS6.