Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU24

Planerat beslutsdatum: 13 maj 2020

Nästa händelse: Beredning 23 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-23
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-08
bet 2019/20:KU24
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-12
Debatt i kammaren: 2020-05-13
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13