Riksrevisionens rapport Valförfarandet - valhemlighet, träffsäkerhet och godtagbar tid

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU23

Planerat beslutsdatum: 10 juni 2020

Nästa händelse: Justering 4 juni 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-05
bet 2019/20:KU23
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-09
Debatt i kammaren: 2020-06-10
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10