Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2019

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU18

Planerat beslutsdatum: 10 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 12 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-12
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-05
bet 2019/20:KU18
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-09
Debatt i kammaren: 2020-06-10
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10