Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 januari 2020

Nästa händelse: Beredning 17 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-14
Justering: 2020-01-16
Trycklov: 2020-01-17
bet 2019/20:KU11

Alla beredningar i utskottet

2020-01-14, 2019-12-17, 2019-12-05
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-21
Debatt i kammaren: 2020-01-22
4

Beslut

Beslut: 2020-01-22