Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 november 2019

Nästa händelse: Beredning 24 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat