Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU43

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2020

Nästa händelse: Justering 4 juni 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-28
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-05
bet 2019/20:JuU43

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28, 2020-05-07
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-12
Debatt i kammaren: 2020-06-15
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16