Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol (JPSG)

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU42

Planerat beslutsdatum: 13 maj 2020

Nästa händelse: Beredning 2 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-29
bet 2019/20:JuU42
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-12
Debatt i kammaren: 2020-05-13
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13