Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU41

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 april 2020

Nästa händelse: Justering 16 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat