Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU38

Planerat beslutsdatum: 27 maj 2020

Nästa händelse: Beredning 28 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-28
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-15
bet 2019/20:JuU38
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-25
Debatt i kammaren: 2020-05-26
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27