Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU36

Planerat beslutsdatum: 10 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 14 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat