Vapenfrågor

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU33

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 3 juni 2020

Nästa händelse: Bordläggning 2 juni 2020

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-14
Justering: 2020-05-28
Trycklov: 2020-05-28
Reservationer 22
bet 2019/20:JuU33

Alla beredningar i utskottet

2020-05-14, 2020-05-07

Förslagspunkter

1. Straffet för vapenbrott m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2959 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 28 i denna del.

Reservation 1 (C)

2. Föraransvar vid vapenbrott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 2 (L)

3. Återfall vid vapenbrott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 14.

Reservation 3 (L)

4. Vapensmuggling

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att vapensmuggling ska ges en egen brottsrubricering och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 28 i denna del och

avslår motion

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 10.

5. Ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden

Utskottets förslag: Riksdagen ställer
sig bakom det som utskottet anför om att överföra prövningen av
vapenlicensfrågor till en ny tillståndsmyndighet och tillkännager detta för
regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1 och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 4 (S, V, L, MP)

6. Handläggningstider i vapenlicensärenden

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig
bakom det som utskottet anför om kortare handläggningstider i
vapenlicensärenden och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 16 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 5 (S, V, L, MP)

7. Ett digitalt ansökningsförfarande m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2312 av Johan Andersson m.fl. (S).

8. Översyn av vapenlagstiftningen

Utskottets förslag: Riksdagen
ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av vapenlagstiftningen och tillkännager detta för
regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2220 av Lars Beckman (M),

2019/20:2245 av Marléne Lund Kopparklint (M) och

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 17 och

avslår motion

2019/20:2219 av Lars Beckman (M).

Reservation 6 (S, V, L, MP)

9. Vapenlagens ställning i förhållande till EU-lagstiftningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 7 (SD)

10. EU:s vapendirektiv

Utskottets förslag: Riksdagen
ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska tillse att genomförandet
av 2017 års ändringsdirektiv i svensk rätt inte går längre än vad direktivet kräver och tillkännager
detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 19,

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 25 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15.

11. Tillfälliga licenser för enhandsvapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:309 av Magnus Persson (SD).

12. Tidsbegränsade licenser

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som
utskottet anför om tidsbegränsade licenser och tillkännager detta för
regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3 och

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 8 (S, V, L, MP)

13. Synnerliga skäl i vapenlagen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om synnerliga skäl och
tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 16 och

bifaller delvis motion

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 9 (S, V, L, MP)

14. Licenshantering vid vapenbyte

Utskottets förslag: Riksdagen
ställer sig bakom det som utskottet anför om licenshantering vid byte av vapen och tillkännager
detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 21,

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 22 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 10 (S, V, MP)

15. Beviljande av vapenlicenser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 11 (KD)

16. Utökad vapengarderob

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8 och

2019/20:1311 av Åsa Coenraads och Mats Green (båda M).

Reservation 12 (M, SD, KD)

17. Utökad patronkapacitet i hagelgevär

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:311 av Magnus Persson (SD).

Reservation 13 (SD)

18. Utlåning av vapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 14 (SD)

19. Förvaring av vapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 18 och

2019/20:2938 av Edward Riedl (M).

Reservation 15 (M, SD)

20. Förvaring av ammunition

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 10 och

2019/20:1301 av Åsa Coenraads m.fl. (M).

Reservation 16 (SD)

21. Införande av vapen till Sverige m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 12 och

2019/20:2558 av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M).

Reservation 17 (SD)

22. Auktorisation av skyttesammanslutningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 18 (SD)

23. Vapenamnesti m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:686 av Kjell-Arne Ottosson (KD) och

2019/20:2147 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 19 (V)

24. Handel med vapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2619 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S) och

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 20 (C, KD)

25. Rättshjälp i vapenlicensmål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 21 (KD)

26. Tillsyn av skjutbanor m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1336 av Marléne Lund Kopparklint (M) och

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 22 (M, C)

27. Skjutvapenträning för väktare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1047 av Petter Löberg (S).

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-02
Debatt i kammaren: 2020-06-03
4

Beslut

Beslut: 2020-06-03
27 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Straffet för vapenbrott m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2959 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 28 i denna del.

Reservation 1 (C)

2. Föraransvar vid vapenbrott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 2 (L)

3. Återfall vid vapenbrott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 14.

Reservation 3 (L)

4. Vapensmuggling

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att vapensmuggling ska ges en egen brottsrubricering och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 28 i denna del och

avslår motion

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 10.

5. Ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden

Utskottets förslag: Riksdagen ställer
sig bakom det som utskottet anför om att överföra prövningen av
vapenlicensfrågor till en ny tillståndsmyndighet och tillkännager detta för
regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1 och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 4 (S, V, L, MP)

6. Handläggningstider i vapenlicensärenden

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig
bakom det som utskottet anför om kortare handläggningstider i
vapenlicensärenden och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 16 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 5 (S, V, L, MP)

7. Ett digitalt ansökningsförfarande m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2312 av Johan Andersson m.fl. (S).

8. Översyn av vapenlagstiftningen

Utskottets förslag: Riksdagen
ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av vapenlagstiftningen och tillkännager detta för
regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2220 av Lars Beckman (M),

2019/20:2245 av Marléne Lund Kopparklint (M) och

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 17 och

avslår motion

2019/20:2219 av Lars Beckman (M).

Reservation 6 (S, V, L, MP)

9. Vapenlagens ställning i förhållande till EU-lagstiftningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 7 (SD)

10. EU:s vapendirektiv

Utskottets förslag: Riksdagen
ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska tillse att genomförandet
av 2017 års ändringsdirektiv i svensk rätt inte går längre än vad direktivet kräver och tillkännager
detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 19,

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 25 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15.

11. Tillfälliga licenser för enhandsvapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:309 av Magnus Persson (SD).

12. Tidsbegränsade licenser

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som
utskottet anför om tidsbegränsade licenser och tillkännager detta för
regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3 och

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 8 (S, V, L, MP)

13. Synnerliga skäl i vapenlagen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om synnerliga skäl och
tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 16 och

bifaller delvis motion

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 9 (S, V, L, MP)

14. Licenshantering vid vapenbyte

Utskottets förslag: Riksdagen
ställer sig bakom det som utskottet anför om licenshantering vid byte av vapen och tillkännager
detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 21,

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 22 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 10 (S, V, MP)

15. Beviljande av vapenlicenser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 11 (KD)

16. Utökad vapengarderob

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8 och

2019/20:1311 av Åsa Coenraads och Mats Green (båda M).

Reservation 12 (M, SD, KD)

17. Utökad patronkapacitet i hagelgevär

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:311 av Magnus Persson (SD).

Reservation 13 (SD)

18. Utlåning av vapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 14 (SD)

19. Förvaring av vapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 18 och

2019/20:2938 av Edward Riedl (M).

Reservation 15 (M, SD)

20. Förvaring av ammunition

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 10 och

2019/20:1301 av Åsa Coenraads m.fl. (M).

Reservation 16 (SD)

21. Införande av vapen till Sverige m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 12 och

2019/20:2558 av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M).

Reservation 17 (SD)

22. Auktorisation av skyttesammanslutningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 18 (SD)

23. Vapenamnesti m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:686 av Kjell-Arne Ottosson (KD) och

2019/20:2147 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 19 (V)

24. Handel med vapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2619 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S) och

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 20 (C, KD)

25. Rättshjälp i vapenlicensmål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 21 (KD)

26. Tillsyn av skjutbanor m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1336 av Marléne Lund Kopparklint (M) och

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 22 (M, C)

27. Skjutvapenträning för väktare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1047 av Petter Löberg (S).