Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU29

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 april 2020

Nästa händelse: Beredning 2 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-24
bet 2019/20:JuU29

Alla beredningar i utskottet

2020-04-02, 2020-03-12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29