Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU23

Planerat beslutsdatum: 27 maj 2020

Nästa händelse: Beredning 23 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-15
bet 2019/20:JuU23

Alla beredningar i utskottet

2020-05-07, 2020-04-23
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-25
Debatt i kammaren: 2020-05-26
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27