Barnpornografibrottet och preskriptionen av brott mot barn

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU22

Planerat beslutsdatum: 19 februari 2020

Nästa händelse: Bordläggning 18 februari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Information kommer
bet 2019/20:JuU22
3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19