Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU21

Planerat beslutsdatum: 3 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 23 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-23
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-08
bet 2019/20:JuU21
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-02
Debatt i kammaren: 2020-06-03
4

Beslut

Beslut: 2020-06-03