Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU20

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 april 2020

Nästa händelse: Behandling 1 april 2020

Utskottets förslag

Myndigheternas användning av hemlig avlyssning har granskats (JuU20)

Justitieutskottet har granskat en skrivelse från regeringen om hemliga tvångsmedel under 2018. Det är en årlig redovisning som handlar om hur de brottsbekämpande myndigheterna har använt sig av hemliga metoder som rumsavlyssning, kameraövervakning och avlyssning av elektronisk kommunikation. De här metoderna ska användas när det är nödvändigt för att förhindra eller utreda brott, men måste avvägas mot människors rätt till skydd för privatliv.

I redovisningen framgår bland annat att det gavs 14 081 tillstånd till hemliga tvångsmedel, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Justitieutskottet anser att tvångsmedlen fyller en mycket viktig funktion för det brottsutredande arbetet och att redovisningen visar att de hemliga tvångsmedlen har inneburit en reell nytta. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-03-26
bet 2019/20:JuU20

Myndigheternas användning av hemlig avlyssning har granskats (JuU20)

Justitieutskottet har granskat en skrivelse från regeringen om hemliga tvångsmedel under 2018. Det är en årlig redovisning som handlar om hur de brottsbekämpande myndigheterna har använt sig av hemliga metoder som rumsavlyssning, kameraövervakning och avlyssning av elektronisk kommunikation. De här metoderna ska användas när det är nödvändigt för att förhindra eller utreda brott, men måste avvägas mot människors rätt till skydd för privatliv.

I redovisningen framgår bland annat att det gavs 14 081 tillstånd till hemliga tvångsmedel, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Justitieutskottet anser att tvångsmedlen fyller en mycket viktig funktion för det brottsutredande arbetet och att redovisningen visar att de hemliga tvångsmedlen har inneburit en reell nytta. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:56 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-31
Debatt i kammaren: 2020-04-01
4

Beslut

Beslut: 2020-04-01
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:56 till handlingarna.