Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU2

Planerat beslutsdatum: 23 oktober 2019

Nästa händelse: Beredning 12 september 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-09-12
Justering: 2019-09-26
Trycklov: 2019-09-27
Betänkande 2019/20:JuU2
3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23