Hemlig dataavläsning

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU19

Planerat beslutsdatum: 29 januari 2020

Nästa händelse: Beredning 5 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-17
Justering: 2020-01-23
Trycklov: 2020-01-24
bet 2019/20:JuU19

Alla beredningar i utskottet

2019-12-17, 2019-12-05
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-28
Debatt i kammaren: 2020-01-29
4

Beslut

Beslut: 2020-01-29