Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU18

Planerat beslutsdatum: 13 februari 2020

Nästa händelse: Bordläggning 12 februari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Information kommer
bet 2019/20:JuU18
3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-12
Debatt i kammaren: 2020-02-13
4

Beslut

Beslut: 2020-02-13