Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU17

Planerat beslutsdatum: 19 februari 2020

Nästa händelse: Bordläggning 18 februari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Information kommer
bet 2019/20:JuU17
3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19