2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 maj 2020

Nästa händelse: Beredning 16 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat