Ett särskilt straffansvar för samröre med terroristorganisation

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU13

Planerat beslutsdatum: 22 januari 2020

Nästa händelse: Beredning 28 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-17
Justering: 2020-01-16
Trycklov: 2020-01-17
bet 2019/20:JuU13

Alla beredningar i utskottet

2019-12-17, 2019-11-28
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-21
Debatt i kammaren: 2020-01-22
4

Beslut

Beslut: 2020-01-22