Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 januari 2020

Nästa händelse: Beredning 5 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat