Riksrevisorernas årliga rapport 2019

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU9

Planerat beslutsdatum: 16 oktober 2019

Nästa händelse: Beredning 17 september 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-01
Justering: 2019-10-08
Betänkande 2019/20:FiU9

Beredningar i utskottet

2019-09-17
3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-15
Debatt i kammaren: 2019-10-16
4

Beslut

Beslut: 2019-10-16