Statistik över hushållens tillgångar och skulder

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU8

Planerat beslutsdatum: 23 oktober 2019

Nästa händelse: Beredning 1 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 motion
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-08
Justering: 2019-10-17
Trycklov: 2019-10-18
Betänkande 2019/20:FiU8

Alla beredningar i utskottet

2019-10-08, 2019-10-01
3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23