Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU7

Planerat beslutsdatum: 16 oktober 2019

Nästa händelse: Beredning 17 september 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-01
Justering: 2019-10-08
Betänkande 2019/20:FiU7

Alla beredningar i utskottet

2019-10-01, 2019-09-17
3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-15
Debatt i kammaren: 2019-10-16
4

Beslut

Beslut: 2019-10-16