Rättelse i lagen om näringsförbud

Finansutskottets bet 2019/20:FiU58

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2020

Beslut

Lagen om näringsförbud rättas (FiU58)

Riksdagen beslutade att en tidigare gjord lagändring som gäller näringsförbud ska tas bort igen. På så sätt åtgärdas att olika bestämmelser krockar med varandra.

Beslutet om lagändring är ett utskottsinitiativ. Det betyder att det är finansutskottet som har lagt fram förslaget och att det inte bygger på ett regeringsförslag eller en motion från en riksdagsledamot.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar utskottets förslag om ändring lagen om näringsförbud.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-19
Justering: 2020-05-19
Trycklov: 2020-05-19
bet 2019/20:FiU58

Lagen om näringsförbud rättas (FiU58)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska besluta att en tidigare gjord lagändring som gäller näringsförbud ska tas bort igen. På så sätt åtgärdas att olika bestämmelser krockar med varandra.

Förslaget om lagändring är ett utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har lagt fram förslaget och att det inte bygger på ett regeringsförslag eller en motion från en riksdagsledamot.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-25
Debatt i kammaren: 2020-05-26
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud.