Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)

Finansutskottets bet 2019/20:FiU57

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2020

Nästa händelse: Justering 9 juni 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 motion
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-28
Justering: 2020-06-09
bet 2019/20:FiU57
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-15
Debatt i kammaren: 2020-06-16
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16