Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU5

Planerat beslutsdatum: 18 december 2019

Nästa händelse: Beredning 26 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-05
Justering: 2019-12-12
Trycklov: 2019-12-13
Betänkande 2019/20:FiU5

Alla beredningar i utskottet

2019-12-05, 2019-11-26
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-17
Debatt i kammaren: 2019-12-18
4

Beslut

Beslut: 2019-12-18