Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

Finansutskottets bet 2019/20:FiU42

Planerat beslutsdatum: 13 maj 2020

Nästa händelse: Beredning 16 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-28
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-08
bet 2019/20:FiU42

Alla beredningar i utskottet

2020-04-28, 2020-04-16
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-12
Debatt i kammaren: 2020-05-13
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13