Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet

Finansutskottets bet 2019/20:FiU39

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 april 2020

Nästa händelse: Justering 14 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat