Årsredovisning för staten 2019

Finansutskottets bet 2019/20:FiU30

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 26 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-06-09
Justering: 2020-06-11
Trycklov: 2020-06-11
bet 2019/20:FiU30

Alla beredningar i utskottet

2020-06-09, 2020-05-26
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-16
Debatt i kammaren: 2020-06-17
4

Beslut

Beslut: 2020-06-17