Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU29

Planerat beslutsdatum: 28 november 2019

Nästa händelse: Beredning 7 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång