Riksbankens förvaltning 2019

Finansutskottets bet 2019/20:FiU23

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 april 2020

Nästa händelse: Justering 16 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställningar, 1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-30
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-16
bet 2019/20:FiU23

Alla beredningar i utskottet

2020-03-30, 2020-03-18
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29