Statens budget 2020 Rambeslutet

Finansutskottets bet 2019/20:FiU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 november 2019

Nästa händelse: Beredning 14 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-14
Justering: 2019-11-21
Trycklov: 2019-11-22
bet 2019/20:FiU1

Alla beredningar i utskottet

2019-11-14, 2019-10-24
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-26
Debatt i kammaren: 2019-11-27
4

Beslut

Beslut: 2019-11-27