Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets bet 2019/20:FöU8

Planerat beslutsdatum: 13 februari 2020

Nästa händelse: Beredning 23 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat