Civilt försvar och krisberedskap

Försvarsutskottets bet 2019/20:FöU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 april 2020

Nästa händelse: Trycklov 8 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-19
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-04-08
bet 2019/20:FöU7

Alla beredningar i utskottet

2020-03-19, 2020-03-12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-15
Debatt i kammaren: 2020-04-16
4

Beslut

Beslut: 2020-04-16