Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor

Försvarsutskottets bet 2019/20:FöU4

Planerat beslutsdatum: 10 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 23 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-06-04
bet 2019/20:FöU4

Alla beredningar i utskottet

2020-05-07, 2020-04-23
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-08
Debatt i kammaren: 2020-06-09
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10