Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

Försvarsutskottets bet 2019/20:FöU10

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 7 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-15
bet 2019/20:FöU10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer