En utvecklad översiktsplanering

Civilutskottets bet 2019/20:CU7

Planerat beslutsdatum: 19 februari 2020

Nästa händelse: Beredning 16 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-28
Justering: 2020-02-11
Trycklov: 2020-02-13
bet 2019/20:CU7

Alla beredningar i utskottet

2020-01-28, 2020-01-16
3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19