Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU5

Planerat beslutsdatum: 28 november 2019

Nästa händelse: Beredning 5 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-14
Justering: 2019-11-21
Trycklov: 2019-11-22
Betänkande 2019/20:CU5

Alla beredningar i utskottet

2019-11-14, 2019-11-05
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-27
Debatt i kammaren: 2019-11-28
4

Beslut

Beslut: 2019-11-28