Digitaliserade hyresförhandlingar

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 november 2019

Nästa händelse: Justering 7 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-15
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-15
Betänkande 2019/20:CU4

Alla beredningar i utskottet

2019-10-15
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20