Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering

Civilutskottets bet 2019/20:CU25

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 14 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 skrivelser
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-14
Justering: 2020-06-11
Trycklov: 2020-06-12
bet 2019/20:CU25
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-16
Debatt i kammaren: 2020-06-17
4

Beslut

Beslut: 2020-06-17