Fastighetsrätt

Civilutskottets bet 2019/20:CU13

Planerat beslutsdatum: 6 maj 2020

Nästa händelse: Beredning 2 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-04-28
Trycklov: 2020-04-30
bet 2019/20:CU13

Alla beredningar i utskottet

2020-04-16, 2020-04-02
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-05
Debatt i kammaren: 2020-05-06
4

Beslut

Beslut: 2020-05-06