Ersättningsrätt och insolvensrätt

Civilutskottets bet 2019/20:CU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 april 2020

Nästa händelse: Justering 16 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-17
bet 2019/20:CU12

Alla beredningar i utskottet

2020-04-02, 2020-03-12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-22
Debatt i kammaren: 2020-04-23
4

Beslut

Beslut: 2020-04-23