Bostadspolitik

Civilutskottets bet 2019/20:CU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 6 maj 2020

Nästa händelse: Justering 23 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-19
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-30
bet 2019/20:CU10

Alla beredningar i utskottet

2020-03-19, 2020-02-18
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-05
Debatt i kammaren: 2020-05-06
4

Beslut

Beslut: 2020-05-06