Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU4

Planerat beslutsdatum: 17 december 2019

Nästa händelse: Beredning 12 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-05
Justering: 2019-12-10
Trycklov: 2019-12-12
Betänkande 2019/20:AU4

Alla beredningar i utskottet

2019-12-05, 2019-11-12
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-16
Debatt i kammaren: 2019-12-17
4

Beslut

Beslut: 2019-12-17